banner nuoc

Hệ thống xử lý nước thải khu nghỉ dưỡng

Hotline tư vấn: 0982 779 311.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 02:40

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy

Hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy hoặc khu chế xuất.

Hotline: 0982 779 311

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bể xử lý nước thải nhà hàng, khách sạn.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017 10:27

Bể xử lý nước thải sinh hoạt

Bể xử lý nước thải sinh hoạt.

Đơn Giá: 0 VNĐ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 13:24

Thiết bị xử lý nước thải khách sạn

Thiết bị xử lý nước cho nhà hàng và khách sạn.

Đơn giá: 0 VNĐ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 10:36

Xử lý nước thải khách sạn

Hệ thống xử lý nước thải khách sạn.

Đơn Giá: 0 VNĐ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

 

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 09:45

Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng.

Đơn Giá: O VNĐ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017 12:10

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp

Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 12:31

Xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 400m3/ ngày đêm.

Địa điểm thi Công: Khu vui chơi giải trí Đảo Ngọc Xanh - Phú Thọ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Giá: 0 VNĐ.

Xuất xứ: Đại Dương Xanh.

ExactSeek: Relevant Web Search
3020F7D7F66079DF9F0ABC5CCC95DE31