banner nuoc

Hệ thống lọc nước Giếng Khoan công nghiệp công suất 500m3 ngày đêm.

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 500M3/NGÀY ĐÊM, LẮP ĐẶT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÁNH ĐỒNG BÔNG - ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN.

- Hệ thống lọc nước Giếng Khoan cung cấp cho khu tái định cư Cánh Đồng Bông được công ty cổ phần cấp nước sạch Thái nguyên đầu tư.

- Đại Dương Xanh đã có vinh dự hợp tác thiết kế, thi công và chuyên giao công nghệ vào năm 2016.

- Hệ thống sử dụng công nghệ lọc tiên tiến thuận tiện cho quá trình vận hành và thay thế vật tư.

- Mời quý bạn đọc xem qua các hình ảnh trong quá trình thi công hệ thống lọc.

 

lọc_nước_giếng_khoan_thái_nguyên_2.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_5.jpg

lọc_nước_giếng_khoan_thái_nguyên_4.jpg

 

lọc_nước_giếng_khoan_thái_nguyên_1.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_2.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_2.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_1.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_6.jpg

 

loc_nuoc_gieng_khoan_thai_nguyen_3.jpg

ExactSeek: Relevant Web Search
3020F7D7F66079DF9F0ABC5CCC95DE31